Att jobba i skogen är en frihet. Men allt handlar om säkerhet. Man måste vara säker på det man gör när man arbetar i skogen och inse sina begränsningar. Det uppstår hela tiden nya situationer.

Jag utbildar i motorsågning och röjsågning och är yrkesverksam i skogen sedan 1983. Sedan 1991 har jag varit instruktör i motormanuella arbetsmetoder. Mina kunder finns i hela Sverige och i de andra nordiska länderna. Årligen utbildar jag ca 100–120 personer i Säker Skogs motorsågskörkort.

Eftersom arbetet i skogen är min vardag – och jag vill ha en bra vardag – har jag varit med och drivit på utvecklingen inom flera områden: huggarutrustning, arbets- och utbildningsmetoder, avverkningstekniker och säkerhetsarbete. Jag har även varit med och utvecklat Säker Skogs utbildningssystem.

Kastsågen
En produkt jag har varit med och utvecklat är Kast-Sågen. Den tillkom genom behovet av att kunna arbeta säkert i kniviga och farliga situationer. Med kastsågen är det möjligt att såga av ett träd som lutar, ligger i spänn eller ligger på en kraftledning utan att ta onödiga risker och samtidigt kunna arbeta ergonomiskt riktigt.
Mer om kastsågen


Kärnan i det hela är att jag trivs att arbeta i skogen och att förmedla kunskap och trygghet.
Målet är att alla ska utvecklas och känna säkerhet i det arbete de ska utföra.