Agne Bergkvist genomför följande nivåer av röjsågsågskörkort

RöjsågNivå RA = Röjsåg grund
Syfte och mål:
Att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten, t.ex. arbete med grästrimmer och röjning av sly eller att såga ner en mindre häck.
Observera att teknik för skogsröjning med längre träd och riktad fällningsteknik inte ingår.
Innehåll: Utrustningens skötsel och justering, hantera röjsågen på ett säkert sätt, grundläggande arbetsteknik, svepröjningsteknik.
Exempel på arbetsuppgifter: Grästrimning, slyröjning

Nivå RB = Skogsröjning
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskap från nivå RA, krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjsåg vid normal ungskogsröjning och underväxtröjning.
Innehåll: Fällningsteknik, arbetsplanering
Exempel på arbetsuppgifter: Ungskogs- och underväxtröjning

Nivå RT = Röjsåg trimmer (delvis samma som RA men utan skärverktyg i metall)
Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda grästrimmer och röjsåg med skärutrustning i plast vid trimning av gräsvegetation. Observera att teknik för skärverktyg i metall inte ingår.
Innehåll: Utrustningens skötsel och justering, färdigheter att starta och hantera röjsågen/trimmern på ett säkert sätt, arbetsteknik, svepröjning
Exempel på arbetsuppgifter: Grästrimning